tumbang

September 28, 2017

tumbang juga akhirnya. cuaca yang sangat terik benar-benar menguji kekuatan fisik. hampir dua minggu ini, kami sekeluarga sakit flu. tiga hari yang lalu, setelah dinantikan…hujan turun juga. jalanan sudah relatif tidak berdebu lagi. perubahan cuaca dan peralihan musim mengharuskan tubuh dalam kondisi prima. sisa-sisa penyakit ini haruslah segera dihilangkan.

-L-

 

 

Iklan

ajeg

November 6, 2007

atiku wus kanginan antenging kitiran

bola bali kekiteran mangiwa manengen

ora dhuwe paedah

wus mabur…mabur sing dhuwur

lilovandejava

kopyak

Oktober 24, 2007

rupa-rupa wus dakgawa mulih. rupa sedih. rupa seneng. rupa mlongo. rupa mrenges. lan rupa-rupa liyane kang aku dhewe ora ngerti. saiki kabeh wus kapendem ana ing samubaring bejana.

rupa-rupa iku saiki wus ana ing piring awujud oseng-oseng rupa. tak cemal cemuli. ampang. ora dhuwe rasa. ananging, ing sak wetawis wektu, wetengku banjur mendat mendut. kopyak. rupa-rupa iku kaya kaya sami sesrawungan, geguyonan.

lilovandejava

dlongap dlongop

September 28, 2007

sinten remen mlampah-mlapah bucal raos bungah. mlumah ing bumi. pados uyah kagem damel asining segara. driji-driji punika ngantos boten mangertos malih, aksara punapa ingkang kedhah dipun ketik.

inggih, punika serat dlongap dlongop amargi boten wonten tegesipun. amargi boten wonten karep ingkang dipun sampiraken ing manah.

cekap semanten serat dlongap dlongop punika, sugeng sonten.

lilovandejava

sumebaring racun

September 17, 2007

jakarta punika sinawang kados-kados wonten pedhut ingkang ngemuli  gedung-gedung inggil.  sanes. punika sanes pedhut, ananging bledug polusi. racun ingkang saben dinten dalem pendet kangge ambegan. kathah racun-racun sanesipun ingkang sampun kapendet ing sajroning jiwa lan raga punika.

mugi racun-racun punika saged kaserep dening niat ingkang ngedap-edapi kagem nglampahi gesang ing liyan kitha.

u

Juli 3, 2007

blumbang blumbang nggon ngambang

sebaraning ron mung nunggu wektu

kasilep ngendep mangisor

langit langit kebul sangit

gawe udan ngayomi wit

sengit wus dipingit

lilovandejava

megar mingkup

April 4, 2007

atiku megar mingkup. megar tanpa mambu wangi. mingkup nutup rasa. banjiring rasa wus tak pindah ing segara. kaliku wis asat. garing.

Februari 14, 2007

gitar. petikan. gegenjrengan. sonten dinten. gorengan. wedangan. boten saged kawontenan tanpa gitar.

horeg-horeg berkojur ria

Desember 20, 2006

jugrug kabeh beling-beling atiku

ndakgawa siji-siji ing sawijining dina

kang ditabuh tanpa kenal labuh

sempal-sempalane beling-beling kahanan

kasebar ing segara jembar

ngumbar rasa ngabar tanpa tresna

sugeng siang,

lilovandejava

sunar sumunar

Desember 6, 2006

wau ndalu kula nonton launching album natal “Dia Sumber Gembiraku” yang rinacik kanthi sae dene Djaduk Ferianto. kendang, klothong sapi, cak cuk lan piranthi musik liyanipun dipun tumplek blek ing komposisi ingkang damel seneng, nrenyuhaken. sedayanipun mengetaken menawi Gusti Allah punika endah lan agung. kula namung gumun. tangan kula gatel pengen nabuh kendang. maen gitar. nyanyi-nyanyi kaliyan tetembangan.

mugi-mugi natal taun punika saged ngempalaken sadaya kekiatan lan kekirangan kita sadaya dados wadyabala kang tumrap migunani siji lan liyanipun.

monggo sami nembang kamulyan Gusti,

lilovandejava