swara

Oktober 25, 2007

tetabuhaning kendang ngumandang ing ati. nggeterna balung-balung supaya nabuh. pilah-pilahing gambang ngumambang ing talinga. ngajak nyandang katentreman. kadonyan iki. donyaning klenengan. swara-swara kang ngrasuki buwana pribadi.

wancine bakal tekan. nglungsungi jiwa raga ing dalan kang sagalengan karo wicaraning tyas.

lilovandejava

Iklan

kopyak

Oktober 24, 2007

rupa-rupa wus dakgawa mulih. rupa sedih. rupa seneng. rupa mlongo. rupa mrenges. lan rupa-rupa liyane kang aku dhewe ora ngerti. saiki kabeh wus kapendem ana ing samubaring bejana.

rupa-rupa iku saiki wus ana ing piring awujud oseng-oseng rupa. tak cemal cemuli. ampang. ora dhuwe rasa. ananging, ing sak wetawis wektu, wetengku banjur mendat mendut. kopyak. rupa-rupa iku kaya kaya sami sesrawungan, geguyonan.

lilovandejava

kanthil

Oktober 10, 2007

reka-reka unenine swara suling

tanpa rerembugan karo liyan

tanpa tedheng aling-aling nggancer

sumebar ing ron-ronaning alas

jroning ati ora bisaa diisi

swara suling tanpa kendhat

bola bali sak unine mung tulat tulit

suling pring garingake wektu

sapa aranmu nok

nyebar wangining kanthil

ing tengahing tegalan

lilovandejava